„ Se dřevem to umíme ”

Reference

ZŠ-Svatý Kopeček-obklad tělocvičny