„ Se dřevem to umíme ”

Reference

Fakulta zdravotnických věd UPOL- interiér